Inne usługi poświadczające

Zakres usług

W zakres pozostałych usług poświadczających wchodzą:

 • badania i przeglądy informacji finansowych sporządzanych w określonych (np. transakcyjnych) celach w oparciu o specyficzne zasady rachunkowości;
 • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych;
 • specyficzne procedury dla potwierdzenia danych dotyczących wybrancych operacji gospodarczych;
 • specyficzne procedury dotyczące potwierdzenia stanu faktycznego prowadzonych inwestycji lub poniesienia wydatków.

Metodologia badania

Metodologia przeprowadzania innych usług poświadczających wynikających z KSH każdorazowo jest dostosowywana do określonego zdarzenia prawnego.

Procedury planowane są w taki sposób, aby w krótkim czasie wydać opinię biegłego rewidenta przy zachowaniu najwyższej jakości oraz wszystkich wymaganych prawem procedur.

Podstawy prawne świadczonych usług

Badanie lub przegląd są dokonywane w oparciu o przepisy:

 • Kodeksu Spółek Handlowych;
 • Ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649);
 • Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.

 

Doświadczenie

 • Spółki akcyjne notowane na giełdzie pierów wartościowych
 • Inne podmioty o różnych formach prawnych

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

  Copyright © All Rights Reserved