O firmie

O firmie

Gmur Audyt jest firmą świadczącą wysokiej jakości usługi zasługującą na miano zaufanego doradcy.

Firmę Gmur Audyt założyłem w 2014 r. Świadczę usługi audytorskie, inne usługi księgowo-finansowe oraz prowadzę szkolenia z zakresu rachunkowości.

 

Doświadczenie, zdobyte w ciągu kilkunastu lat pracy w jednej z największych firm doradczych na świecie, z powodzeniem wykorzystuję w aktualnie prowadzonych projektach.

 

Badałem spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych: m.in. KGHM Polska Miedź S.A. JSW S.A., Elektrociepłownia Będzin S.A., Mostostal Export S.A.,

 

Badałem spółki różnych branż gospodarki. m.in. budowlanej, górniczej, energetycznej, motoryzacyjnej, usługowej, medycznej nowych technologii... Badałem spółki prywatne, państwowe, korporacje międzynarodowe zlokalizowane w Polsce...

 

Wielkokrotnie wdrażałem u swoich klientów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. m.in. w KGHM Polska Miedź S.A., JSW S.A. i spółkach zależnych od JSW S.A.,Budimex S.A. Projetowałem zakres i treść sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF.

 

Prowadziłem szkolenia dla audytorium liczącego od kilku do kilkuset osób, gdzie uczestnikami byli członkowie Rad Nadzorczych, członkowie Zarządu, Dyrektorzy Finansowi, służby księgowe, biegli rewidenci. Tematyką szkoleń były MSSF, ustawa o rachunkowości, standardy rewizji finansowej.

 

Posiadając wiedzę ekspercką w zakresie MSSF oraz Ustawy o Rachunkowości opracowywałem opinie księgowe odnośnie ujęcia skomplikowanych transakcji, w tym dotyczących restrukturyzacji, zmian form prawnych, aportów.

Krzysztof Gmur

Właściciel Gmur Audyt

Biegły rewident nr ewid. 10141

CV

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

    Copyright © All Rights Reserved