Szkolenia

Zakres usług

W zakres usług wchodzą:

 • szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR);
 • inne szkolenia z zakresu rachunkowości;
 • szkolenia z zakresu Rewizji Finansowej;

Indywidualne podejście do szkolenia

Prowadzę zamknięte "szyte na miarę" szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.

 

Każdorazowo dostosowuję zakres szkolenia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta Przygotowane materiały zawierają przykłady specyficzne dla sytuacji danej firmy.

 

Jeżeli tematyka szkolenia na to pozwala zawsze zachęcam do uczestnictwa osoby z innych działów niż dział księgowości.

 

Jestem przygotowany kompleksowo przeszkolić pracowników spółki z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/IFRS).

Aktualnie gorące tematy

Przepisy rachunkowe (zwłaszcza MSSF), podobnie jak życie gospodarcze, nieustannie się zmienia. Aktualnie "gorącymi" tematami są:

 • Przychody w rozumieniu nowego MSSF 15;
 • Połaczenia jednostek gospodarczych i konsolidacja w świetle niedawnych zmian w zakresie MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12;
 • Instrumenty finansowe w rozumieniu MSR 39 oraz MSSF 9;
 • Aktualne zmiany w MSSF.

Doświadczenie

 • Prowadzenie szkoleń od 5 do 300 uczestników;
 • Prowadzenie szkoleń dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • Prowadzenie szkoleń dla osób od stanowiska księgowego aż po członków Rad Nadzorczych.

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

  Copyright © All Rights Reserved