Doradztwo księgowe

Zakres usług

W zakres usług wchodzą:

 • wdrażanie MSSF;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • konsolidowanie grup kapitałowych i sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • doradztwo w zakresie procedur księgowych i ich optymalizacji;
 • doradztwo w zakresie kontroli wewnętrznej, w tym audyt wewnętrzny;
 • opracowanie opinii księgowych, w tym w szczególności w zakresie podziałów, połączeń itp.;
 • wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń;
 • analiza wpływu zmian lub nowych zasad rachunkowości na sprawozdanie finansowe i/lub system księgowości;
 • analizy finansowe;
 • modele finasowe - DCF;
 • finansowe due dilligence.

Indywidualne podejście

Zawsze zależy mi na spełnieniu oczekiwań klienta przy zachowaniu profesjonalizmu oraz standardów wykonywanego zawodu.

 

Proponowane rozwiązane są skrojone pod klienta, a nie są tylko kalką ogólnie znanych rozwiązań.

Doświadczenie

 • wdrażanie MSSF dla największych Grup Kapitałowych w Polsce;
 • doradztwo księgowe związane z transakcjami restrukturyzacyjnymi (połączenia, podziały, aporty), w tym struktur podatkowych;
 • doradztwo w zakresie wdrażania nowych przepisów rachunkowych i optymalizacja systemu księgowości;
 • usługi due dilligence;

 

Krzysztof Gmur

Audyt i usługi księgowe

ul. Orkana 25/12

40-553 Katowice

tel. +48 502 18 42 41

kontakt@gmur-audyt.pl

 

Biegły rewident

Nr. ewid. 10141

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

nr. ewid 3969

  Copyright © All Rights Reserved